בקשה לקבלת היתר לבנית בית מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שמ/ 05/ 6060

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לקבלת היתר לבנית בית מגורים
מספר: שמ/ 05/ 6060
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לקבלת היתר לבניית בית מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבגבעוליםגבעולים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200501207/07/2005