בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למחלבה ביתית

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למחלבה ביתית
מספר: 7/ 06/ 119
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למחלבה ביתית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר משהניר משה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300507/07/2003