בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסחר (חפצי נוי)

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסחר (חפצי נוי)
מספר: 6/ 06/ 100
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג במחסן חקלאי ששטחו 300 מ"ר
למסחר (קפה,, גלריה, ומסחר בחפצי נוי לבית) בשטח
שיעודו חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניר ישראלניר ישראל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2675חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ04/06/2007