בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסעדה

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 133

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסעדה
מספר: 6/ 06/ 133
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי בשטח 492.32 מ"ר ובקרקע חקלאית למסעדה
(כרמים) למשך 5 שנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2973חלק40
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000322/03/2010