בקשה לשימוש חורג במבנה קיים - מסחר משרדים ותעשיה זעירה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 118/ 03/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג במבנה קיים - מסחר משרדים ותעשיה זעירה
מספר: 118/ 03/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11179חלק41