בקשה לשימוש חורג בקרקע שיעודה חקלאי למחסן מסחרי להשכרת ציוד קייטרינג

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 115

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג בקרקע שיעודה חקלאי למחסן מסחרי להשכרת ציוד קייטרינג
מספר: 6/ 06/ 115
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג בקרקע שיעודה חקלאי להקמת
מחסן חקלאי להשכרת ציוד קייטרינג.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניר ישראל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2674חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ16/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25716/04/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006