בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי להרחבת בית עלמין קיים והריסת סככה

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 140

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי להרחבת בית עלמין קיים והריסת סככה
מספר: 6/ 06/ 140
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג בקרקע שיעודה חקלאי לפי תכנית 177/03/6, להרחבת בית עלמין הקיים והריסת סככות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1860חלק15, 28, 46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה24/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011