בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי למבנה תיירות

בקשה ועדה מקומית 30/ 06/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי למבנה תיירות
מספר: 30/ 06/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג בתחום תכנית מפורטת מס' 134/03/10 להקמת
6 יחידות אירוח, מבנה תיירותי ופרגולות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39052חלק2
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601020/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600512/06/2006