בקשה לשימוש חורג בשטח שיעודו חקלאי להקמת אתר קומפוסט

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 126

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג בשטח שיעודו חקלאי להקמת אתר קומפוסט
מספר: 6/ 06/ 126
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג בקרקע שיעודה חקלאית לפי תכנית מס' 224/02/6 לעבודות עפר למשטחי קומפוסטציה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2956חלק6
3082חלק4, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007