בקשה לשימוש חורג הפיכת סככות חקלאיות למטבח קייטרינג

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 124

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג הפיכת סככות חקלאיות למטבח קייטרינג
מספר: 7/ 06/ 124
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג ממבנה ססכות חקלאיות למטבח קייטרינג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשורעין הבשור