בקשה לשימוש חורג ומחסן חקלאי קימים לפי היתר מס" 45/04 למכירת צמחי בית וגן

בקשה ועדה מקומית 20120110

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג ומחסן חקלאי קימים לפי היתר מס" 45/04 למכירת צמחי בית וגן
מספר: 20120110
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג " מכירת צמחי בית וגן + כדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרהטמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18578חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה20/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201200705/07/2012