בקשה לשימוש חורג לאחסת ציוד ותפאורה - מושב בית עזרא

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג לאחסת ציוד ותפאורה - מושב בית עזרא
מספר: 8/ 06/ 90
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג להקמת מבנה חקלאי 300 מ"ר לאחסנת
ציוד ותפאורה, הריסת מבנה קיים 200 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבית עזראבית עזרא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2525חלק27
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600512/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006