בקשה לשימוש חורג להצבת מבנים ניידים למגורי עובדים

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג להצבת מבנים ניידים למגורי עובדים
מספר: 6/ 06/ 112
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג ל- 5 שנים ולמחסן למגורי עובדים זרים,

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2973חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה05/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004