בקשה לשימוש חורג להקמת בתי אירוח (צימרים) באזור חקלאי

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 130

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג להקמת בתי אירוח (צימרים) באזור חקלאי
מספר: 7/ 06/ 130
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג להקמת בתי אירוח (צימרים) בשטח חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100060חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 115/ 2מושב נבטיםשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600923/10/2006