בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים באזור חקלאי בנחלה - מושב עין הבשור

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 141

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים באזור חקלאי בנחלה - מושב עין הבשור
מספר: 7/ 06/ 141
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג להקמת בית אירוח באזור המיועד לחקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100312חלק9
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200227/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200116/01/2012