בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים, מבנה קבלה, מחסן

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 133

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים, מבנה קבלה, מחסן
מספר: 7/ 06/ 133
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים + מבנה קבלה + מחסן בתוך שטח חקלאי בנחלה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולדקלדקל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100301חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ04/01/2010