בקשה לשימוש חורג להקמת 4 יח"ד לאירוח כפרי מושב נבטים

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג להקמת 4 יח"ד לאירוח כפרי מושב נבטים
מספר: 7/ 06/ 125
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג להקמת 4 יחידות דיור לאירוח כפרי
בקרקע חקלאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100060חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ21/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20821/03/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004