בקשה לשימוש חורג להקמת 5 יח' אירוח ומבנה עזר בנחלה מס' 137

בקשה ועדה מקומית 30/ 06/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג להקמת 5 יח' אירוח ומבנה עזר בנחלה מס' 137
מספר: 30/ 06/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג בתחום תכנית מס' 134/03/10 להקמת
5 יחידות אירוח ומבנה עזר בנחלה א' מס' 137

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39052חלק2