בקשה לשימוש חורג להקמת 6 חדרי אירוח, מבנה לשירותי תיירות ומצללות

בקשה ועדה מקומית 30/ 06/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג להקמת 6 חדרי אירוח, מבנה לשירותי תיירות ומצללות
מספר: 30/ 06/ 18
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להקמת 6 חדרי אירוח, מבנה לשירותי תיירות ומצללות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39083חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה05/03/2012
טיפול בתנאים-התנאים מולאו05/03/2012
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ02/05/2011
החלטה בדיון בבקשה06/12/2010