בקשה לשימוש חורג ללהצבת מכולות לאחסנה על משטח בקרקע חקלאית

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 132

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג ללהצבת מכולות לאחסנה על משטח בקרקע חקלאית
מספר: 7/ 06/ 132
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג ללהצבת מכולות לאחסנה על משטח בקרקע חקלאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבכפר עזה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
902חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700813/08/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700115/01/2007