בקשה לשימוש חורג למגורים לעובדים זרים במושב שדה דוד

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 135

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג למגורים לעובדים זרים במושב שדה דוד
מספר: 6/ 06/ 135
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג למשך 5 שנים בקרקע שיעודה חקלאי והכשרה בדיעבד
של מכולות, סככה פתוחה וגדר סך כ- 290 מ"ר ושימוש חורג במבנים אלה למגורים
לעובדים זרים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3140חלק112
3141חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 198/ 3תכנית מפורטת למושב עובדיםשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010