בקשה לשימוש חורג לסככת גידול בקר ומחסן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 269/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג לסככת גידול בקר ומחסן
מספר: 269/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג לסככת גידול בקר ומחסן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילטובא-זנגריהטובא-זנגריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14148חלק149
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800508/01/2008