בקשה לשימוש חורג לשטח אחסנה באזור התעשיה אלון תבור מפעל "תוסף קומפאונדס".

בקשה ועדה מקומית יזר/ 20050028

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה לשימוש חורג לשטח אחסנה באזור התעשיה אלון תבור מפעל "תוסף קומפאונדס".
מספר: יזר/ 20050028
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ19/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24019/06/2006