בקשה לשימוש חורג לתוספת בניה לתחנת משנה לחשמל בקיבוץ ניר עם

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 136

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג לתוספת בניה לתחנת משנה לחשמל בקיבוץ ניר עם
מספר: 7/ 06/ 136
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג לשנאי ומכולה נוספים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
760חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 195/ 2קיבוץ ניר עםשימוש חורג
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים-התנאים מולאו17/11/2009
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ03/08/2009
החלטה בדיון בבקשה04/05/2009