בקשה לשימוש חורג לתוספת 5 יחידות לאירוח כפרי ושני מבנים לספא ומועדון - מושב תק

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 128

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג לתוספת 5 יחידות לאירוח כפרי ושני מבנים לספא ומועדון - מושב תק
מספר: 7/ 06/ 128
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג להקמת מבנים לאירוח כפרי על קרקע חקלאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבתקומהתקומה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100276חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ04/06/2007