בקשה לשימוש חורג לתחנת מעבר לפסולת חקלאית וגושית - שדה עוזיה

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 95

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג לתחנת מעבר לפסולת חקלאית וגושית - שדה עוזיה
מספר: 8/ 06/ 95
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי ל- 3 שנים לתחנת מעבר לפסולת חקלאית וגושית יבשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2495חלק56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה24/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100523/05/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700813/08/2007