בקשה לשימוש חורג מדיר צאן ומחסן חקלאיים לשטחי אחסון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 048/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג מדיר צאן ומחסן חקלאיים לשטחי אחסון
מספר: 048/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג מדיר צאן ומחסן חקלאיים לשטחי אחסון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18819חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200802001/04/2008