בקשה לשימוש חורג מחממה לחנות למכירת ציוד לגינה וחפצי נוי

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 88

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג מחממה לחנות למכירת ציוד לגינה וחפצי נוי
מספר: 8/ 06/ 88
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג ל- 3 שנים מחממה קיימת לחנות למכירת
ציוד לגינה וחפצי נוי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2492חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ27/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23227/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500701/08/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500409/05/2005