בקשה לשימוש חורג מחקלאי לחניון

בקשה ועדה מקומית בית הלל 2009/ 387

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג מחקלאי לחניון
מספר: בית הלל 2009/ 387
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג מחקלאי לחניון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןבית הלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13127חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4917חלוקת מגרשים מחדשהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010