בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למיון פרחים ובקרקע חקלאית לבנין מסחרי בית קפה

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 134

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למיון פרחים ובקרקע חקלאית לבנין מסחרי בית קפה
מספר: 6/ 06/ 134
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג למשך 5 שנים בקרקע שיעודה חקלאי כמפורט: ממבנה חקלאי למיון פרחים בשטח 498 מ"ר ובקרקע חקלאית לבנין מסחרי בית קפה (ערמונים).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2973חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה13/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200813/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010