בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי לעבודות אלומניום

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 79

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי לעבודות אלומניום
מספר: 8/ 06/ 79
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי לעבודות אלומניום

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהנוה מבטח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5007חלק17
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200201025/11/2002