בקשה לשימוש חורג ממבנה מגוירם לבית קפה, גלריה ומגוירם

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 04/ 020/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג ממבנה מגוירם לבית קפה, גלריה ומגוירם
מספר: 04/ 020/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבת שלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11345חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200401029/02/2004