בקשה לשימוש חורג ממבנה תעשיה לאולם ארועים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 060/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג ממבנה תעשיה לאולם ארועים
מספר: 060/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג ממבנה תעשיה לאולם ארועים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןקרית שמונהקרית שמונהקרית שמונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13185חלק1