בקשה לשימוש חורג מסככה חקלאית להקמת מפעל לייצור ואחסנת סולמות אלומניום

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג מסככה חקלאית להקמת מפעל לייצור ואחסנת סולמות אלומניום
מספר: 8/ 06/ 97
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת סככה חקלאית לשימוש חורג למפעל לייצור ואחסנת סולמות אלומניום

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2496חלק5
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800324/03/2008