בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להצבת 6 יח' אירוח כפרי ולהקמת מקלט

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להצבת 6 יח' אירוח כפרי ולהקמת מקלט
מספר: 7/ 06/ 129
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג להצבת 6 יח' לאירוח כפרי וכן הקמת מקלט
על קרקע חקלאית בתוך נחלה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100276חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ04/06/2007