בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להקמת 5 יח' אירוח ומבנה תיירותי

בקשה ועדה מקומית 30/ 06/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להקמת 5 יח' אירוח ומבנה תיירותי
מספר: 30/ 06/ 8
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להקמת 5 יח' אירוח ומבנה תיירותי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601020/11/2006