בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להקמת 7 יח' אירוח, מבנה תיירותי ומבנה שירותי תיי

בקשה ועדה מקומית 30/ 06/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להקמת 7 יח' אירוח, מבנה תיירותי ומבנה שירותי תיי
מספר: 30/ 06/ 9
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית ל- 7 יח' אירוח,
מבנה תיירותי ומבנה שירותי תיירות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39052חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601020/11/2006