בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לאיחסון חומרי מחצבה

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 131

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לאיחסון חומרי מחצבה
מספר: 7/ 06/ 131
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לאיחסון חומרי מחצבה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולחולית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100306חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601020/11/2006