בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לחניון לילה בשטח של כ - 350 מ"ר

בקשה ועדה מקומית שאר ישוב 2009/ 127

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לחניון לילה בשטח של כ - 350 מ"ר
מספר: שאר ישוב 2009/ 127
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לחניון לילה בשטח של כ - 350 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןשאר ישוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13340חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 37יפתחהיתר בניה
תוכניתג/ 4996חלוקת מגרשים מחדש שאר ישוב והסביבההיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010