בקשה לשימוש חורג משטח פרטי פתוח לחנייה

בקשה ועדה מקומית 3518/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג משטח פרטי פתוח לחנייה
מספר: 3518/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג משטח פרטי פתוח לחניה ברחק וייז ג'ורג' 10 גוש: 6647 חלקה: 9 ת"א.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפווייז ג'ורג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6647חלק9
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3324/11/2002