בקשה לשימוש חורג, הסבת חלק ממבנה מגורים ל-2 יחידות אירוח

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 123/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג, הסבת חלק ממבנה מגורים ל-2 יחידות אירוח
מספר: 123/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג, הסבת חלק ממבנה מגורים ל-2 יחידות אירוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכפר ראש הנקרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
21025חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003919/07/2010