בקשה לשימוש חורג, יקותי אפרים , עבדון

תוכנית בש/ 03/ 410

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בקשה לשימוש חורג, יקותי אפרים , עבדון
מספר: בש/ 03/ 410
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18601חלק83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/05/2005
קבלת תכנית19/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200501410/05/2005