בקשה לשימוש חורג- ממחסן ליבוש פרחים מסחרי

בקשה ועדה מקומית עחפ/ 20000557

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג- ממחסן ליבוש פרחים מסחרי
מספר: עחפ/ 20000557
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג ממחסן ליבוש פרחים למחסן מסחרי + שינוי קירות תומכים לקיר מאבן סלע טיבעית + מכולות לאחסנה בשטח 29.52 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפרבית יצחק-שער חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8213חלק68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ16/10/2006