בקשה לשימוש חורג- מסעדת שיפודי ציפורה רמת השרון

בקשה ועדה מקומית 440/ 8023/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה לשימוש חורג- מסעדת שיפודי ציפורה רמת השרון
מספר: 440/ 8023/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית לאישור שימוש חורג לשטח חקלאי ולתוספת זכויות בהליך של הקלה, רח' משה סנה 199 רמת השרון. רש/ 210/ א.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרוןסנה משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6615חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 210/ ארמת השרון, תכנית מתארשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8006/07/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7907/06/2010