בקשה לשינויים פנימיים +מדרגות לגג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5059

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לשינויים פנימיים +מדרגות לגג
מספר: תא/ 06/ 5059
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשינויים פנימיים +מדרגות לגג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוישורון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7001חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604029/05/2006