בקשה לשינויים פנימיים ותוספת גגון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5539

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לשינויים פנימיים ותוספת גגון
מספר: תא/ 05/ 5539
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשינויים פנימיים ותוספת גגון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושד בן גוריון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6952חלק159
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601313/02/2006