בקשה לשמוש חורג למחסן מכירה ביגוד וריהוט.

בקשה ועדה מקומית הר/ ש/ 477

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשמוש חורג למחסן מכירה ביגוד וריהוט.
מספר: הר/ ש/ 477
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשינויים (מצב קיים), שמוש חורג למחסן מכירה ביגוד וריהוט ובית קפה ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןאסירי ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6411חלק156-157
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ04/12/2002