בקשה לתוספת בניה בקומה ג'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5556

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתוספת בניה בקומה ג'
מספר: תא/ 05/ 5556
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת בניה בקומה ג'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהמליץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6911חלק112
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601623/02/2006