בקשה לתוספת בניה בקומה הקרקע ובא'.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5199

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתוספת בניה בקומה הקרקע ובא'.
מספר: תא/ 06/ 5199
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת בניה בקומה הקרקע ובא'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוכ"ץ יעקב יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7047חלק106
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200605520/07/2006