בקשה לתוספת בניה לבית קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 04/ 113/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתוספת בניה לבית קיים
מספר: מי/ 04/ 113/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת בניה לבית קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגבעת ישעיהוגבעת ישעיהו
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200403015/06/2004